Nội dung bài viết

Giấy phép hình ảnh

Được phép 👍

✅ Tất cả hình ảnh trên trang Bangkeovanphat.vn đều có thể tải xuống và sử dụng miễn phí.

✅ Tuy nhiên, phải ghi rõ nguồn https://bangkeovanphat.vn trong hình ảnh hoặc cuối bài viết.

✅ Bao gồm mục đích sử dụng thương mạiphi thương mại.

Không được phép 👎

🚫 Hình ảnh không thể được bán cho mục đích thương mại cá nhân/tổ chức.

🚫 Hình ảnh không được chỉnh sửa nhằm né tránh bản quyền.

Trích dẫn

Băng keo Vạn Phát cung cấp cho bạn giấy phép sử dụng bản quyền hình ảnh toàn cầu không riêng gì ở Việt Nam, không độc quyền, không thể thu hồi để có thể tải xuống, sao chép, sửa đổi, phân phối và sử dụng cho mục đích cá nhân lẫn thương mại một cách miễn phí mà không cần sự cho phép của Băng keo Vạn Phát hay bất kỳ quy kết của những Editor trong Băng keo Vạn Phát. Tuy nhiên, bạn phải ghi rõ nguồn https://bangkeovanphat.vn trong hình ảnh hoặc cuối bài viết như một cách tôn trọng tác giả cũng như tránh việc công cụ quét bản quyền takedown bài viết/trang web của bạn bất kể trang trang web của bạn ở Việt Nam hay đất nước nào khác quản lý.

Giấy phép nội dung

Được phép 👍

✅ Tất cả nội dung trên trang Bangkeovanphat.vn đều có thể tải xuống và sử dụng miễn phí.

✅ Tuy nhiên, phải ghi rõ nguồn https://bangkeovanphat.vn trong bài viết hoặc cuối bài viết.

✅ Bao gồm mục đích sử dụng thương mạiphi thương mại.

Không được phép 👎

🚫 Nội dung không thể được bán cho mục đích thương mại cá nhân/tổ chức.

🚫 Nội dung không được chỉnh sửa nhằm né tránh bản quyền.

Tuyên bố tuân thủ chính sách vi phạm bản quyền DMCA

👉 Giấy phép DMCA Compliant

👉 Giấy phép Creative Commons

FAQs

Bạn có thể liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của Băng keo Vạn Phát qua email alex@bangkeovanphat.vn để được hướng dẫn gỡ takedown từ DMCA.

Chắc chắn là có, tần suất quét tự động hoặc thủ công sẽ gửi 01 yêu cầu gỡ nội dung hoặc xóa nội dung (bài viết/trang) của bạn mà không cần phải gửi yêu cầu trước hay xin ý kiến của bạn.

Shopping Cart
Không có sản phẩm nào trong giỏ.
Chọn địa điểm giao hàng của bạn
Nhập địa chỉ của bạn và chúng tôi sẽ chỉ định ưu đãi cho khu vực của bạn.
0938 535 933 Hồng Y