Nội dung bài viết

Ads by BKVP là gì?

✅ Khi bạn nhìn thấy một banner quảng cáo có chứa biểu tượng “Ads by BKVP” có nghĩa là quảng cáo đó đã được Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập Khẩu Vạn Phát (viết tắt: Băng keo Vạn Phát) xác nhận và có trách nhiệm trong việc quảng cáo về sản phẩm hoặc trang web thứ ba trên quảng cáo đó.

✅ Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Băng keo Vạn Phát mời gọi mua sắm hoặc mua bán sản phẩm hoặc đăng ký sử dụng từ quảng cáo đó.

Trách nhiệm pháp lý

👍 Băng keo Vạn Phát luôn tuân thủ các quy định chặt chẽ được nêu rõ trong Luật quảng cáo số 16/2012/QH13.

👍 Bất cứ khiếu nại hoặc phản hồi nào về quảng cáo được Băng keo Vạn Phát xác nhận vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi theo các thông tin liên hệ đã được nêu rõ trên trang web.

Trách nhiệm nội dung quảng cáo

📣 Phòng marketing sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung quảng cáo trên trang web bangkeovanphat.vn.

📣 Bất cứ khiếu nại hoặc phản hồi nào về quảng cáo được Băng keo Vạn Phát xác nhận vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi theo các thông tin liên hệ đã được nêu rõ trên trang web.

❤️ Mẫu quảng cáo

FAQs

Là quảng cáo đó đã được Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập Khẩu Vạn Phát (viết tắt: Băng keo Vạn Phát) xác nhận và có trách nhiệm trong việc quảng cáo về sản phẩm hoặc trang web thứ ba trên quảng cáo đó.

Mọi quảng cáo trên trang web đều là do Băng keo Vạn Phát tạo ra, không ai có thể tạo một quảng cáo trên trang web này.

Shopping Cart
Không có sản phẩm nào trong giỏ.
Chọn địa điểm giao hàng của bạn
Nhập địa chỉ của bạn và chúng tôi sẽ chỉ định ưu đãi cho khu vực của bạn.
0938 535 933 Hồng Y